Naturpleje

Nogle gange skal der ganske lidt til, for at du får det naturområde, du drømmer om. Fx kan du øge herlighedsværdien af din grund ved at få plantet nye træer – samtidig med, at bidrager positivt til klimaet og CO2-omsætningen. Eller du kan få hjælp til at få skabt nye vådområder, som skaber bedre grobund for biodiversiteten.

Vi løser din opgave med faglig ekspertise og kyndig rådgivning, hvad enten formålet er at rette op på et tilgroet område, gøre din grund mere attraktiv, give borgerne en bedre naturoplevelse eller skabe et attraktivt levested for vildtbestanden.

 • Skånsom håndtering af omgivelserne: Vi anvender altid de bedst egnede maskiner til den konkrete opgave, så vi efterlader omgivelserne i så god stand som muligt.
 • Sikkerhed i fokus: Vi sikrer altid vores arbejdsområde ansvarligt og håndterer maskiner og save korrekt.
 • Indgående viden om jagt og natur: Vi ved, hvad der skal til for at skabe det natur- og vildtområde, du ønsker.

Arbejdsområder inden for naturpleje

 • Biotopforbedring
  Når du vil have skabt lige præcis det naturområde, du ønsker. Vi tilpasser biotoper, så de er attraktive for den fauna og natur, du ønsker.
 • Klima og miljø
  Når du ønsker at gøre en indsats for at forbedre klima og miljø, omdanne CO2 og skabe bedre vilkår for biodiversiten. Vi hjælper med skovrejsning, etablering af læbælter og korrekt forvaltning af eksisterende skovmiljø, fx håndtering af fældede træer til naturlig nedbrydning.
 • Herlighedsværdi, remiser og levende hegn
  Når du ønsker at få mest mulig glæde af din grund og gøre den så attraktiv som muligt. Vi hjælper med at etablere remiser, småskove, levende hegn og søer, der hæver det æstetiske niveau, tiltrækker dyreliv og giver dig mulighed for at følge naturens gang på første parket.
 • Forbedringer og udtyndinger
  Når din grund er groet til. Vi hjælper med at tynde eller rydde naturområder, der er groet til, så de igen bliver til glæde for mennesker og dyr, og så der bliver lys til nye vækster.
 • Omstrukturering og reetablering
  Når dine remiser* er blevet for tillukkede og ikke længere tiltrækker vildt.
  Vi hjælper med at skove og bortkøre, og vi sørger for ny beplantning, så der igen kommer vildt på din grund.
 • Sø- og vandmiljø
  Når du ønsker at få etableret nye søer eller gravet gamle ud. Vi hjælper med begge dele i tæt samarbejde med entreprenører, så der bliver skabt stemning og liv på din grund.
 • Vildt og natur
  Når du vil øge vildtbestanden og styrke biodiversiteten. Vi etablerer vildtremiser, småskove, levende hegn og søer – altid med udgangspunkt i den eksisterende natur, vores indgående viden om vildtets præferencers og dine ønsker til områdets fremtid. Har du brug for, at vi varetager den totale løsning, står vi gerne for både at hegne, plante og vedligeholde.